දුරේක්ෂ වාහකය

  • telescopic conveyor

    දුරේක්ෂ වාහකය

    බල රහිත රෝලර් දුරේක්ෂ යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය: දුරේක්ෂ රෝලර් වාහකය සහ සාමාන්‍ය රෝලර් වාහකය යනු ප්‍රවාහක පටියෙහි චලනය හරහා ද්‍රව්‍යය ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා ද්‍රව්‍යමය දරණ හා කම්පන අංගයක් ලෙස නම්යශීලී වාහක පටිය භාවිතා කරන අඛණ්ඩ ප්‍රවාහන උපකරණ වේ. සාමාන්‍ය රෝලර් වාහකය සමඟ සසඳන විට එය පටි ගබඩා කිරීමේ උපකරණය, පටි එතීෙම් උපාංගය සහ වෙනත් යාන්ත්‍රණ එක් කරයි. ආතති කාරය වලිගය කෙළවරට ගමන් කරන විට, පටිය බෙල් එකට ඇතුල් වේ ...