මල නොබැඳෙන වානේ කෝන් රෝලර්

  • Stainless steel cone roller

    මල නොබැඳෙන වානේ කේතු රෝලර්

    මල නොබැඳෙන වානේ තට්ටු ද්විත්ව දාම රෝලරයේ ව්‍යුහය: රිය පැදවීමේ ක්‍රමයට අනුව එය බල රෝලර් රේඛාව සහ බල රහිත රෝලර් රේඛාව ලෙස බෙදිය හැකිය, පිරිසැලසුම අනුව එය තිරස් සංවහන රෝලර් රේඛාව, නැඹුරුවන සංවහන රෝලර් රේඛාව සහ හැරීම රෝලර් රේඛාව. සියලු වර්ගවල ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව එය විශේෂයෙන් නිර්මාණය කළ හැකිය. සම්මත මිනුම් රෝලරයේ අභ්‍යන්තර පළල මිලි මීටර් 100-2000, ආදිය. වෙනත් පිරිවිතර ...