රබර් ආලේපිත කෝන් සංවහන රෝලර්

  • Rubber coated cone conveying roller

    රබර් ආලේපිත කේතුවක් රෝලර් ගෙන එයි

    බළලුන් වර්ගීකරණය එය කඩදාසි සාදන බළලුන්, මුද්‍රණ බඳුන්, මුද්‍රණ බඳුන්, සහල් ලෙලි බළලුන්, ලෝහමය බළලුන් සහ තෙල් මුද්‍රණ බඳුන් ලෙස බෙදිය හැකිය. මතුපිට රූප විද්‍යාවට අනුව එය පැතලි රෝලර් සහ රටා සහිත රබර් රෝලර් ලෙස බෙදිය හැකිය; ද්‍රව්‍යයට අනුව බෙදිය හැකිය: බියුටයිල් කෝට්ස්, නයිට්‍රයිල් බළලුන්, පොලියුරේතන් බළලුන් සහ සිලිකොන් රබර් බඳුන්. බළලුන් සාමාන්‍යයෙන් පිටත රබර් ස්ථරය, දෘ rubber රබර් තට්ටුව, ලෝහ හරය, රෝල් බෙල්ල සහ වායු කුහරයෙන් සමන්විත වේ. එහි සැකසුම් ...