පවර් රෝලර්

  • Power roller

    බල රෝලර්

    මල නොබැඳෙන වානේ බල රෝලර් වාහකය සහ ඩ්‍රම් හැරවුම් යන්ත්‍රය සරල ව්‍යුහයේ, ඉහළ විශ්වසනීයත්වයේ සහ පහසු නඩත්තු කිරීමේ වාසි ඇත. මෙම කාර්යයන් මඟින් ඔබට නිශ්චිත ව්‍යවසාය ප්‍රතිලාභ ලබා ගත හැකිය. වාහක අතර පහසුවෙන් සම්බන්ධ කිරීම සහ පෙරීම සඳහා රෝලර් රේඛාව භාවිතා කරයි. විවිධ ක්‍රියාදාම අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා බහු රෝලර් රේඛා සහ වෙනත් සංවහන උපකරණ හෝ විශේෂ යන්ත්‍ර සහිත සංකීර්ණ ප්‍රවාහන ප්‍රවාහන පද්ධතියක් එයට සෑදිය හැකිය. ගොඩගැසීමේ රෝ ...