ප්ලාස්ටික් රෝලර්

  • Plastic roller

    ප්ලාස්ටික් රෝලර්

    උපයෝගිතා ආකෘතිය ප්ලාස්ටික් රෝලරයකට සම්බන්ධ වන අතර එය සිලින්ඩරයක්, අවසන් ආවරණයක්, රෝලර් පතුවළක්, ශබ්දය ඉවත් කිරීම සහ තාප පරිවාරක උපකරණය සහ ස්ථිතික විදුලිය ඉවත් කිරීමේ උපකරණයකින් සමන්විත වේ. රෝලර් පතුවළ සිලින්ඩරාකාර ය, සිලින්ඩරය හිස් සිලින්ඩරාකාර ය, සිලින්ඩරය රෝලර් පතුවළේ පිටත පැත්තෙන් ඔතා ඇත, අවසන් ආවරණ සිලින්ඩරයේ දෙපසම සකසා ඇත, කෙළවරේ ආවරණ දෙකේම අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයන් ස්ථාවර වේ, ෙබයාරිං ෙබයාරිං තුළ සවි කර ඇත ...