ආනත වාහකය

  • incline conveyor

    ආනත වාහකය

    කඳු නැගීමේ දාම වාහකයේ වාසි: 1. අඩු පිරිවැය, පහසු ස්ථාපනය සහ නඩත්තුව, සරල ව්‍යුහය, ඉහළ සම්ප්‍රේෂණ වේගය සහ ස්ථාවරත්වය. වේගයෙන් පෝෂණය වන පටි වාහකය, ජංගම පැටවීම සහ මුදා හැරීමේ ආරක්ෂක පටි වාහකය, 2. ස්ථායී සංවහනය, ද්‍රව්‍ය හා වාහක පටිය අතර සාපේක්ෂ චලනයකින් තොරව වාහකයට සිදුවන හානිය වළක්වා ගත නොහැක. අනෙකුත් වාහක සමඟ සසඳන විට ශබ්දය කුඩා වන අතර වැඩ කරන පරිසරයට සුදුසුය. නිහ quiet අවධියක් අවශ්‍ය වේ. කුඩා රෝද solid න රබර් රෝද ...