විදුලි රෝලර්

  • Electric roller

    විදුලි රෝලර්

    මල නොබැඳෙන වානේ විදුලි රෝලර් (විඛාදන විරෝධී විදුලි රෝලර්) ඛනිජ තෙල්, රසායනික කර්මාන්ත, පොහොර, ce ෂධ සහ වෙනත් කර්මාන්ත වැනි රසායනික විඛාදන මධ්‍යම පරිසරයක එක් හෝ වැඩි ගණනක වැඩ කිරීමට සුදුසු ය. ආහාර සනීපාරක්ෂාව සඳහා මල නොබැඳෙන වානේ විදුලි රෝලර් සාමාන්‍යයෙන් ආහාර කර්මාන්තයේ භාවිතා වේ. (සටහන: අපගේ සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද මල නොබැඳෙන වානේ විදුලි රෝලරයේ බාහිර මානයන් YD තෙල් ගිලී ඇති විදුලි රෝලරයට සමාන වේ ...