දාම වාහකය

  • Chain conveyor

    දාම වාහකය

    දාම තහඩු වාහකය යනු අක්‍රමවත් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා දාම තහඩු වාහකයේ දෙපස දම්වැල් අතර තහඩු සංරචක ස්ථාපනය කිරීමයි. විශේෂ සවිකෘත දාම තහඩුව මත ස්ථාපනය කර ඇත. කාර්මික පාලන අවශ්‍යතා අනුව, එය එකලස් කිරීමේ රේඛාවක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි අතර, වංගුව සංවහනය අවබෝධ කර ගත හැකිය. දාම වාහකයේ ප්‍රධාන තාක්ෂණික පරාමිතීන්: 1. දාම තාරතාව: සම්මත වාහක දාමය 2. තහඩු දාමයේ පළල: 200-1200mm 3. සම්ප්‍රේෂණ වේගය: 0.5m / min-15m / min 4. Conveyi ...